Stel uw vraag en wij proberen zo snel mogelijk te reageren!
PragFlex logo

Pragflex creëert tijd

Privacyalles over hoe wij omgaan met onze gegevens

Privacystatement

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van onze pragflexers, werknemer, relaties en de bezoekers van onze website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt.

Wie zijn wij?

PragmaCare is een zelfstandige BV, die ook handelt onder de naam Pragflex, gevestigd te Tiel, Kalverbos 4, 4001 AJ Tiel en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Technische informatie

Over het algemeen kan je onze website bezoeken zonder je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als vele andere websites verzamelt deze website met uw akkoord bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en de systeembeheerder en om de website te verbeteren. Deze technische gegevens worden alleen doorgegeven aan de systeembeheerder, websitebouwer en beheerder social media en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Ook maakt PragmaCare gebruik van webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website. Schrijf jij je telefonisch in, of bezoek je een van onze vestigingen of meldt je op andere manier aan om gebruikt te maken van onze dienstverlening, dan verzamelen wij deze ook. We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in een door ons geleverde dienst. Wij benaderen je dan om te vragen of je interesse hebt om je bij ons aan te melden of in te schrijven, uiteraard met inachtneming van dit privacystatement. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van jou verwerken en wens je niet door ons benaderd te willen worden dan honoreren wij dat uiteraard.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en over overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt mede door onze medewerkers en geautomatiseerd.
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen, in verband met de bemiddeling naar opdracht waarbij ook gebruikt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden

Welke persoonsgegevens verzamelen van je?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Het gaat om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, leeftijd en geslacht
 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid voor opdracht, zoals bv referenties en getuigschriften
 • Pasfoto – op vrijwillige basis.

Bij het vervullen van een opdracht voor PragmaCare

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de registratie als opdrachtnemer

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

PragmaCare kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bv een gerechtelijk bevel of vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardig belang, wettelijke verplichting en/of er uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd in ‘waarom verzamelen wij je persoonsgegevens’.

Persoonsgegevens van relaties

PragmaCare verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen waarmee wij zaken doen voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en om een relatie te onderhouden en om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken de volgende persoonsgegevens van relaties

 • NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens
 • Bijzonderheden die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Pragflexer(s) die ingezet worden om de opdracht bij een relatie van PragmaCare te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van je relatie tot PragmaCare en de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer jij je hebt ingeschreven bij PragmaCare als iemand die opdrachten wilt uitvoeren dan blijven je gegevens bewaard bij ons om met je in contact te blijven over mogelijkheden. Je kunt je gegevens aanpassen. Ook kun jij je uitschrijven. Wij vragen periodiek of je bij PragmaCare ingeschreven wilt blijven staan.

Informatie die wij verplicht moeten bewaren vanuit fiscale en wettelijk oogpunt blijven zolang de wetgever van ons vraagt in ons beheer.

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking e/of gegeven wilt wijzigen of verwijderen dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij PragmaCare.

Beveiliging

PragmaCare heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door PragmaCare, dan kun je per mail contact met ons opnemen.

info@pragmacare.nl of info@pragflex.nl

Ook als er sprake van een (vermoeden) van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via de genoemde mailadressen.

Wijzigingen

PragmaCare kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement.

Bezoekadres

Pragflex
Kalverbos 4
4001 AJ Tiel

KvK:68500726

BTW:

Locaties

Locatie Tiel
0344 218000
06 152 254 66

Locatie Culemborg/Geldermalsen
0345-227020
06 152 254 66

Algemene info

Deze site verzameld cookies. Lees de algemene voorwaarden hier en de privacy verklaring hier